De Taalgarage

voor onderhoud en reparatie

De Taalgarage is er voor studenten en docenten. De Taalgarage helpt bij vragen over schriftelijk of mondeling taalgebruik, adviseert bij het opstellen van rapporten en evaluaties, helpt bij problemen met het schrijven van een afstudeerscriptie, het geven van een presentatie of het voorbereiden van een pitch. Onze missie is het bevorderen van goede, adequate en doelgerichte communicatie.

Inloopspreekuur - maandag 12.00 u. 12.30

of spreekuur op afspraak

Advies en hulp bij

Plan van Aanpak

Hoe overtuig ik mijn opdrachtgever?

Rapport

Hoe schrijf ik een goed rapport?

Onderzoeksopzet

Hoe overtuig ik mijn afstudeerbegeleider?

Scriptie

Waar voldoet een goede scriptie aan?

Taaladviezen

Kan ik dit wel zo opschrijven?

Spelling

Hoe spel je dat eigenlijk?

Zinsbouw

Klopt deze zin zo?

Stijl

Hoe schrijf ik een aantrekkelijke tekst?

Dyslexie

Welke hulpmiddelen zijn er om met dyslexie mijn studie goed te kunnen volgen?

Tekststructuur

Hoe schrijf ik een goed leesbare tekst?

Presenteren

Hoe zorg ik ervoor dat mijn publiek naar mij luistert?

Workshops

Scriptie schrijven. Rapporteren. Presenteren. Solliciteren